Dani Ksavera Šandora Gjalskog

Kategorija: ŠKOLSKI PROJEKTI

Čitaj i piši 2021. – Prošlost u sadašnjosti

Projektom Prošlost u sadašnjosti zatvoren je četverogodišnji ciklus školskih radionica i projekata kojim smo jednu generaciju gimnazijalaca i učenika Srednje škole Zabok vodili korak po korak do cilja – upoznavanja sa životom i djelom Ksavera Šandora Gjalskog i promišljanja o vrijednosti kulturne baštine i njezinom očuvanju. Ove godine i doslovno, korak po korak, obišli smo Ksaverovu stazu, vremenski i prostorno putujući od Zaboka do Gredica, od sadašnjosti u prošlost i natrag prateći ideju Vremeplova, lajtmotiva zamišljenog Muzeja Gjalski.

Čitaj i piši 2020. – U dijalogu s tradicijom

Vedro zimsko nebo otkriva nam jedno od najsjajnijih zviježđa našega neba u kojem je, kažu, skrivena tajna nastanka zvijezda i svjetova – Orion. Sjaj mladih zvijezda zanosio je motritelje neba od davnina, baš kao što i danas privlači mnoge astronome. Kad gledamo ljepotu sjevernoga svjetla, povezujemo se sa svim dušama koje su nekoć osjetile slično udivljenje. Jedan od njih bio je i Ksaver Šandor Gjalski „čija se duša sama predala toj nebeskoj veleljepoti“, kao što je zapisao u noveli „Sa šetnje“. Jedinstvena slika poveznica je s temom ovogodišnjeg Projekta Gjalski koji nosi naziv „U dijalogu s tradicijom“.

Čitaj i piši 2019.

Ideja projekta bila je uključiti što veći broj učenika i potaknuti ih na istraživanje bogate hrvatske nematerijalne i materijalne kulturne baštine promišljajući o njezinu značaju i udjelu u osobnom i nacionalnom identitetu. Učenici su tijekom projekta ovladavali vještinama timskog i istraživačkog rada u razredu i na terenu te otkrivali svoj poduzetnički duh predlažući kvalitetne, originalne i kreativne programe za očuvanje kulturne baštine vezane uz lik i djelo K. Š. Gjalskog. Namjera je voditelja stvoriti bazu novih učeničkih projekata, potaknuti vršnjačku edukaciju i izraditi originalne nastavne materijale za neki, nadamo se, budući Muzej Gjalski s kvalitetnim programima edukacije djece i mladih.