„Kaligrafski trag u mandali“ objedinjeni je umjetnički ciklus umjetnika Stjepka Rupčića koji obuhvaća radove koji su nastali u zadnjih 15 godina. Upravo je taj ciklus izložen 26. listopada u zabočkoj Regaleriji.

Stjepko Rupčić hrvatski je umjetnik koji je diplomirao Slikarstvo u klasi prof. Kulmera na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Radio je kao profesor likovne kulture te kao vanjski suradnik na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji. Bio je prodekan za nastavu na istoimenoj školi, a od 2009. godine zaposlen je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Niže brojna postignuća u karijeri: bio je pomoćnik za studijske programe, pročelnik Odsjeka u Petrinji, prodekan za nastavu i studente Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, a od 2019. do 2022. predstojnik Katedre Umjetničkog područja na Učiteljskom fakultetu. Trenutačno je u zvanju redovnog profesora. Tijekom 90-ih i ranih 2000. godina politički je bio aktivan u Sisku i Sisačko-moslavačke županije. Godine 1988. otvorio je „Atelier – galeriju“, a u 2005. „Likovni centar Rupčić“. Osnovao je udrugu „Mentor“ 2008. u Sisku. U svojim radovima koristi različite likovne tehnike pa tako slika akvarelom, akrilom, emajlom, pastelima, temperom, uljanim bojama, kolažom, olovkom, tušem i kombiniranim tehnikama. Dosad je održao izložbe više od 30 puta u zemlji i inozemstvu. Mr. sc. Jasna Rodin piše da radovi Stjepka Rupčića prikazani u Regaleriji održavaju njegov odnos prema životu apstraktnim i sažetim motivima. Ciklus odiše ekspresivnim nanosima boja, a njihovom harmonijom autor prenosi svoju energiju na promatrača. Forme kvadrata ili kruga stvaraju ravnotežu unutar čovjeka radijalno se šireći u prostor. Djela su autoportreti složeni od emocija iz kojih se razvija ekspresija autora. Autor na vješt način balansira forme i linije te tako stvara privid bezvremenosti.

Samog je autora na izložbi predstavio g. Anđelko Švaljek, direktor Regeneracije, istaknuvši kako je Stjepko Rupčić personifikacija svega što Regalerija želi biti: on je i glazbenik, i slikar, i profesor, i intelektualac, a ponajviše umjetnik. Sam autor pozdravio je sve prisutne uz digresiju kako je posao u ateljeu nešto sasvim drugo od predstavljanja gotovog djela, tamo može biti svoj i bezbrižan. Cijelu je izložbu ukrasila Magdalena Škreblin na klarinetu odsviravši „Monolog za klarinet solo“ A. Klobučara i „Etidu br. 7“ J. S. Bacha.

Izložba je okupila mnoge zaljubljenike u likovnu umjetnost, od učenika i mladih do starije generacije. Gosti su sa znatiželjom proučavali izložbena djela, a nakon službenog otvaranja izložbe, nastavili su druženje uz simboličan domjenak.

Lucija Mlakar